Folia ochronna, taśma aluminiowa, pakowa oraz m.in. taśmy miedzane - Bonus Eurotech